Категория М

Шофьорска книжка от категория "М" дава право на водача за управление на мотопед:

Дву - или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Изисквания за започване на курса

Кандидата да има навършени 15 години и 11 месеца.

Необходими документи за записване

  • Копие от лична карта
  • Копие на диплома за завършено минимум основно образование
  • Две снимки

Курсът е изцяло теоретичен – систематизирано обучение за прилагане на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), с продължителност 36 учебни часа.

Продължителност на курса

Общата продължителност на обучението е не по-малко от 6 учебни дни.

Изпит за придобиване на правоспособност

Решава се изпитен тест, съдържащ три листа с общо 37 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 84. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 75 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 40 минути.

Най-ниски цени по договаряне.

КАРТА

ВИДЕО

Google+