Категория С+Е

Шофьорска книжка от категория "С+Е" дава право на водача за управление на товарен автомобил с ремарке или полуремарке:

Без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

Изисквания за започване на курса

За да започнете курса за категория "С+Е" се изисква минимум една година от придобиване на свидетелство за управление на МПС от категория "С" и навършени 21 години.

Необходими документи за записване

  • Копие от лична карта
  • Копие на шофьорска книжка и контролен талон
  • Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
  • Справка за нарушенията от КАТ
  • Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория "С+Е" е разделен на две части:

  • Теоретично обучение
  • Практическо обучение

Теоретичното обучение включва един модул – “Ремаркета и системи за прикачване”, с продължителност 4 учебни часа.

Практическото обучение се провежда се в удобно за кандидата време. Управление на автомобила на полигон, по пътища в населено и извън населено място.

Продължителност на курса

Общата продължителност на обучението е не по-малко от 11 учебни дни.

Изпит за придобиване на правоспособност

Теоретичният изпит се състои в решаване на изпитен тест, съдържащ един лист с общо 15 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 32. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 28 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 20 минути.

Практическият изпит се състои в две части:

  • полигон – изпълнение на елементи по прикачване и откачване на ремаркето и движение на заден ход;
  • управление на автомобила в населено място в продължение на 45 минути;

Най-ниски цени по договаряне.

КАРТА

ВИДЕО

Google+