Категория С

Шофьорска книжка от категория "С" дава право на водача за управление на товарни автомобили:

Моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;

Изисквания за започване на курса

За да започнете курса за категория "С" се изискват навършени 18 години;
Придобиването на свидетелство за правоспособност на управление на категория "С"  е при навършени 21 години или на възраст след 18 години при провеждане на обучение за професионална компетентност.

Необходими документи за записване

  • Копие от лична карта
  • Копие на шофьорска книжка и контролен талон
  • Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
  • Психологическо свидетелство за категория "С"
  • Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория "С" е разделен на две части:

  • Теоретично обучение
  • Практическо обучение

Теоретичното обучение включва два модула – ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”.

Практическото обучение се провежда се в удобно за кандидата време. Обучението включва работа с тахограф, паркиране на заден ход и управление в градски условия.

Продължителност на курса

Общата продължителност на обучението е не по-малко от 12 учебни дни.

Изпит за придобиване на правоспособност

Теоретичният изпит се състои в решаване на изпитен тест, съдържащ два листа с общо 30 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 66. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 57 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 30 минути.

Практическият изпит се състои в управление на автомобила в населено място в продължение на 45 минути.

Най-ниски цени по договаряне.

КАРТА

ВИДЕО

Google+