Категория В

Шофьорска книжка от категория "В" дава право на водача за управление на леки и лекотоварни автомобили:

Моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg.

Изисквания за започване на курса

За да започнете курса за категория "В" се изискват навършени 17 години и 9 месеца;

Необходими документи за записване

  • Копие от лична карта
  • Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
  • Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория "В" е разделен на две части:

  • Теоретично обучение
  • Практическо обучение

Теоретичното обучение включва два модула – "Безопасност на движението по пътищата" и "Общо устройство на МПС".

Практическото обучение се провежда се в удобно за кандидата време. Състои се от обучение на полигон, а след това управление на път в населено и извън населено място.

Продължителност на курса

Общата продължителност на обучението е не по-малко от 22 учебни дни.

Изпит за придобиване на правоспособност

Теоретичният изпит се състои в решаване на изпитен тест, съдържащ три листа с общо 45 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 97. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 87 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 40 минути.

Практическият изпит се състои в управление на автомобила в населено място в продължение на 25 минути.

Категория В - за възстановяване на правоспособност - по чл. 157, ал. 4 от ЗДвП (отнети всички контролни точки) - Преминава теоретично обучение по задължителни модули ТО-1 - "БДП" - 36 учебни часа. Необходимо е свидетелство за психическа годност и копие на протокола за доброволно предаване на СУМПС.

Най-ниски цени по договаряне.

КАРТА

ВИДЕО

Google+